TOP 7 letsel bij bedrijfsongevallen (bron CBS)

Oorzaken langdurig verzuim bij Bedrijfsongevallen (CBS 2014)Uit onderzoek blijkt dat 3,4 procent van de ondervraagden in 2014 een ongeluk op de werkvloer had. Dat komt neer op ongeveer 240.000 werknemers. In ruim een derde van de gevallen leidde het incident tot een verzuim van langer dan vier dagen. Ongevallen als struikelingen of uitglijders leiden meestal tot verstuikingen of ontwrichtingen. Ook zeggen veel slachtoffers geestelijke schade op te lopen als gevolg van een ongeluk. In ongeveer 10 procent van de gevallen was er sprake van een verwonding of botbreuk.