GRATIS : Werk Instructie Kaart (WIKA) Rolsteigers

gammele steiger

Bouwen van en werken op een Rolsteiger
Voor het werken op een rolsteiger is geen Taak Risico Analyse (TRA) nodig.  Als u zich houdt aan onderstaande instructie is de veiligheid voor het werken op de rolsteiger geborgd.  Indien op een rolsteiger werkzaamheden worden uitgevoerd die om een andere reden dan “werken op hoogte” een TRA verplicht stelt, geldt voor die werkzaamheden wel de TRA-plicht.

Opbouwen
Het opbouwen van een rolsteiger mag door iedereen worden gedaan, mits voldoende geïnstrueerd. Controleer en gebruik alle materialen volgens de gebruiksaanwijzing. Hierin staat in duidelijke tekeningen hoe de rolsteiger moet worden opgebouwd. Per type of maat rolsteiger is aangegeven bij welke hoogte stabilisatoren (steunen of uithouders) moeten worden gebruikt of wanneer moet worden verankerd aan de gevel. Let op de keuringsdatum. Je hebt geen gereedschap nodig bij het opbouwen.

Download: WIKA bouwen van en werken op een rolsteiger