GRATIS : HAZOP – MOC, ook wel Veiligheids Analyse genoemd – Excelsheet

HAZOP leeg

RISICOBEOORDELING VOOR INSTALLATIE EN PROCESSEN middels HAZOP en/of MOC

De afkorting HAZOP staat voor HAZard and OPerability studie. De HAZOP studie is een bekende methode voor het identificeren van gevaren en ongewenste situaties in industriële installaties die ook steeds meer ingang in bijvoorbeeld farmacie en levensmiddelen industrie vindt.

Het doel van een HAZOP is het beheersbaar maken van risico’s. De studie wordt onder leiding van een ervaren voorzitter uitgevoerd door een multi-disciplinair team. Een HAZOP wordt toegepast op een chemisch of fysisch proces of op het uitvoeren van handelingen. In het eerste geval ligt de focus op de procesrisico’s, in het tweede geval op het menselijk falen.

Waarom MOC (Management of Change) ook wordt genoemd is omdat beiden, HAZOP en MOC, zeer nauw verwant zijn.

Veranderen om het veranderen is geen juiste insteek. Wijzigingen moet een duidelijke aanleiding en gewenste uitkomst hebben.Het doel van Management of Change (MOC) is het vastleggen van voorwaarden waaronder je wijzigingen in de bedrijfsvoering veilig kunt uitvoeren om ongevallen, incidenten en kwaliteitsproblemen te voorkomen. Opzet van een wijzigingsprocedure is om voorafgaande aan de wijziging een beoordeling uit te voeren om zo de mogelijke effecten van de wijziging op de bedrijfsvoering, vóór doorvoering hiervan, te onderkennen.

Omderstaande sheets kunnen voor zowel HAZOP als MOC worden ingezet.

Download: Hazop Excelsheet LEEG
Download: Hazop Voorbeeld MOC 260
Download: Procedure Interne HAZOP