Inspectie SZW: speerpunten 2016

Inspectie SZW jaarplan 2016 afbeelding

Met strenge maatregelen wil de Inspectie overtredingen ontmoedigen en uiteindelijk uitbannen. Rechtvaardigheid staat daarbij voorop: eerlijke concurrentie, goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor iedereen en sociale voorzieningen voor wie die echt nodig heeft.

De Inspectie legt de focus op de aanpak van bedrijven en instellingen – en de personen die daar achter zitten – die stelselmatig de regels overtreden. Maar ook ‘nieuwe’ overtreders worden aangepakt wanneer deze uit de risicoanalyse naar voren komen.

De Inspectie analyseert continu of nieuwe risico’s optreden die tot mogelijke aanpassingen van inspectie inzet aanleiding geven. Deze analyse is gebaseerd op alle bevindingen, signalen, onderzoeken, monitoring en uitkomsten van reactieve inspecties.

Download hier: inspectie SZW jaarplan 2016