GRATIS : Werk Instructie Kaart (WIKA) Werken met een Hoogwerker

Wika werken met een hoogwerker
Werken met een Hoogwerker. 
Voor het werken met een hoogwerker is geen Taak Risico Analyse (TRA) nodig. Als u zich houdt aan onderstaande instructie is de veiligheid voor het werken met een hoogwerker geborgd. Indien met een hoogwerker werkzaamheden worden uitgevoerd die om een andere reden dan “werken op hoogte” een TRA verplicht stelt, geldt voor die werkzaamheden wel de TRA-plicht.

Download: WIKA Werken met een Hoogwerker