GRATIS : Werk Instructie Kaart (WIKA) Werken in Besloten Ruimten

Besloten ruimte

Een klein overzicht van allerlei afbeeldingen over besloten ruimten in Google Search

Definitie Werken in besloten ruimtes
Een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, en waarvan kan worden vermoed dat de atmosfeer zodanige stoffen bevat, dat bij betreding  gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging brand en/of explosie.

Diepe en smalle putten en sleuven beschouwt men ook als zogenaamde besloten ruimten. Als vuistregel kan bij ‘putten’ worden aangehouden: h/d>0,2 (waarin h=hoogte van de put; d=equivalente diameter van de put). Een diepe put of sleuf (meer dan 1 meter) is een besloten ruimte. Hiervoor dienen passende maatregelen te worden genomen.

In de bijlage vindt u, welke voldoet aan de wettelijke kaders, een complete werkinstructie Besloten Ruimten zoals toegepast in het VBS (Veiligheids Beheers Systeem).

Download hier: WIKA Werken in Besloten Ruimten