Nederlanders: EU toppers in zitten én fysieke activiteiten

zitten en trainen

Zitten, trainen, zitten, trainen, zitten, trai….

Deze week, 11 – 15 april, is voor de 10e keer de Nationale Traploopweek. De Traploopweek stimuleert werknemers om vaker de trap te nemen.  Zitten is namelijk even slecht voor je gezondheid als roken. Veel zitten verhoogt ook de kans op diabetes type 2. Alle beetjes extra beweging helpen, zoals traplopen, lunchwandeling of staand overleggen.

Volgens het  EU Rapport ‘Special Eurobarometer 412 SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY Report‘ welke is gepubliceerd in maart 2014 zit 62% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder 5,5 uur of meer per dag op het werk, op school of thuis op de bank. Daarvan zit dus 25% zelfs meer dan 8,5 uur per dag.

Echter ligt ook het percentage sporters (minimaal één maal per week) met bijna 60% relatief hoog. Alleen de Zweden, Denen en Finnen scoren beter dan wij. Indien er gekeken wordt naar andere fysieke activiteiten, zoals fietsen, tuinieren en dansen dan blijkt dat ruim 80% van de Nederlanders dit minstens één keer per week doet.

Daarmee zijn we, in 2013 – 2014 koploper in Europa! Het gemiddelde percentage voor Europeanen komt niet verder dan 50%. Het contrast tussen het lange zitgedrag enerzijds en de relatief hoge sportdeelname anderzijds is ook in landen als Zweden en Denemarken zichtbaar.

In Nederland wordt aanbevolen om minimaal 5 dagen per week een 1/2 uur matig intensief te bewegen. Dit kan door middel van een stevig wandeltempo, een crosstrainer, fietsen, hardlopen, sportschool, of andere fysieke lichamelijke inspanning.