De zorgen van Zweedse jongeren (18 – 25 jaar)

Zweedse jongerenWoningnood (94%), geen werk (88%) en klimaatverandering (75%), deze 3 onderwerpen zijn de grootste zorgen van de studerende Zweedse jongeren tussen de 18 en 25 jaar.

Driekwart van duizenden ondervraagden geeft aan last te hebben van geestelijke gezondheids-problemen als gevolg van stress door de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Ruim 50% geeft ook aan te geloven dat de geestelijke gezondheidsproblemen de komende 15 jaar zullen stijgen.  72% van de ondervraagden geeft aan dat er een door de maatschappij opgelegd ideaalbeeld van ‘het perfecte leven’ is, en dat men daar aan moet voldoen. Bij 89% van de vrouwelijke respondenten geeft dit stress en onrust om hier naar te streven en te leven, bij de mannelijke respodenten is dit 66%.

Mats Trondman, professor in cultuursociologie aan de Linné universiteit Kalmar / Växjö, heeft vele jaren onderzoek gedaan bij kinderen, tieners en jongvolwassenen. Hij gelooft dat de stress en onrust wordt veroorzaakt door het langer ‘in de jongerenmodus’ blijven.

Vandaag de dag is men rond de 30 jaar voordat men een ‘volwassen leven’ leidt. Dit wil zeggen dat je klaar bent met je opleiding, een baan hebt waar je tevreden mee bent, een leuk huis of appartement hebt en het gevoel hebt dat je een zelfstandig volwassen leven kunt leiden, volgens Mats Trondman.

Het niet vinden of krijgen van werk, hierover maken veel jongeren zich ongerust, en dan met name die jongeren met een buitenlandse achternaam. Heb je een typische Zweedse achternaam dan kom je eerder in aanmerking voor een sollicitatiegesprek. Diegene met dezelfde achtergrond, opleiding en kwaliteiten maar met een buitenlandse achternaam heeft beduidend minder kans op een 1e sollicitatiegesprek.

Deze uitkomsten komen uit een ander onderzoek van de Linné universiteit, uitgevoerd door Magnus Carlsson, docent nationale economie. Samen met enkele collegas voert hij regelmatig onderzoeken aangaande (arbeids) discriminatie.

Er werden 3000 sollicitaties verstuurd met typische Zweedse namen en een gelijk aantal met Arabische en Afrikaanse namen. 3 van de 10 Zweedse namen werden uitgenodigd voor een 1e gesprek tegenover 2 van de 10 met  een buitenlandse naam.

Dit bewijst volgens Magnus Carlsson dat het moeilijker is om voor een eerste gesprek te worden uitgenodigd met een buitenlandse naam ondanks dezelfde competenties.

Hij gelooft dat een manier om discriminatie te verminderen is, dat de overheid de werkgevers hierop gaat controleren. Discriminatie is een onwettige handeling (net als in Nederland bij wetgeving verboden) en veel werkgevers bedenken zich wel 2 keer als ze weten dat ze gecontroleerd en beboet kunnen worden door de overheid.

Vertaald uit het Zweeds door Henk Stuiver.