LET OP! ATEX95 en ATEX137 vervallen op 20-04-16

ATEX

Vanaf 20 april 2016 verandert de ATEX wetgeving. Dan vervallen ATEX95 en ATEX137. ATEX95 woerdt ATEX114 en ATEX137 wordt ATEX153. Voor ATEX153 betreft het alleen een naamswijziging. De ‘nieuwe’ATEX 153 is en blijft van toepassing op omgeving, procedures en de instructies van medewerkers.

ATEX 95 wordt ATEX 114
De ATEX 95-richtlijn wordt ATEX 114. Hoewel deze richtlijn nog steeds van toepassing blijft op de fabricage van installaties en producten, wordt de richtlijn aangescherpt. Er verandert in deze ATEX-richtlijn dus meer dan alleen de naam.

Fabrikanten van ATEX apparatuur moeten rekening houden met een aantal wijzigingen bij de certificering van hun explosieveilige producten en bijbehorende documentatie (handleiding, EG-verklaring, etc.). De wijzigingen ten opzichte van de huidige ATEX 95 richtlijn zijn met name procedureel van aard. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Er zal meer producttoezicht zijn vanuit de betreffende instanties onder de nieuwe ATEX 114 richtlijn 2014/34/EU.
  • Er komen strengere eisen voor importeurs, zo moeten naast de gegevens van de fabrikant ook naam en adresgegevens van de importeur op de ATEX producten staan. Daarnaast dienen importeurs te controleren of de producten ook daadwerkelijk aan alle eisen voldoen voordat deze in de EU op de markt worden gebracht.
  • Alle aangemelde instanties (notified bodies) dienen een nieuwe accreditatie te verwerven, de oude ATEX 95 accreditatie loopt niet automatisch door. Tevens worden de eisen aan de notified bodies strenger.
  • EG-verklaring van overeenstemming (of in de volksmond CE-verklaring) heet voortaan EU-conformiteitsverklaring.
  • Een ATEX certificaat, of EC-Type examination certificate heet voortaan EU-Type examination certificate.
  • ATEX 95 certificaten blijven geldig, maar bij aanpassingen of vernieuwingen van bestaande ATEX certificaten valt het nieuwe certificaat onder ATEX 114.
  • De essentiële minimale veiligheidseisen in de nieuwe richtlijn veranderen niet ten opzichte van de huidige richtlijn.
  • De geharmoniseerde normen veranderen niet (afgezien van periodieke updates van de normen zelf), dus zullen er geen technisch inhoudelijke wijzigingen aan producten, apparaten, machines en componenten nodig zijn onder de nieuwe richtlijn.

Link naar ATEX 114