Gratis app voor tillen: Apple-OS only

Tillen

tillen doe je zo!

Met de gratis versie van de MMH Calculator Free kan het maximaal toelaatbare gewicht in tiltaken volgens de NIOSH-methode worden berekend.

Deze methode wordt internationaal erkend en wordt ook door de Nederlandse Inspectie SZW gehanteerd. Het is de bedoeling dat de app uitgebreid wordt met andere functies. De gratis app is een initiatief van het (destijds) tien jaar bestaande Intergo Human Factors & Ergonomie. Deze app werkt zowel op een iPhone als een iPad en is helaas nog steeds niet beschikbaar voor Android toestellen.

Normen voor tillen

NEN-ISO 11228, deel 1 geeft aanbevolen grenzen voor handmatig tillen en dragen, rekening houdend met, respectievelijk, de intensiteit, de frequentie en de duur van de taak. Dit deel van ISO 11228 is ontworpen om aanwijzingen te geven voor de beoordeling van een aantal variabelen taak, waardoor de gezondheidsrisico’s voor de werkende bevolking worden geëvalueerd en is van toepassing op manueel hanteren van objecten met een massa van 3 kg of meer.

Bron: Arbo-online + download app