GRATIS : Toolbox Ladders en Trappen – een aanvulling.

ladders en trappen

Gebruik van een Ladder – aanvulling

Door een zeer gewaardeerde collega ben ik gewezen op enkele tekortkomingen m.b.t. het wettelijk kader. Hieronder de tekstuele aanpassingen in het rood. Tevens is de tekst van de toolbox bijgewerkt. Zie voor meer info tevens de informatie van Inspectie SZW via deze link.

Goed om te weten voor de bouwgerelateerde bedrijven, van 9 mei tot eind oktober 2016 zijn er extra controles op bouwplaatsen, volg deze link voor meer informatie.

Voor het werken met een ladder is geen Taak Risico Analyse (TRA) nodig.  Als u zich houdt aan onderstaande instructie is de veiligheid voor het werken met een ladder geborgd.  Indien met een ladder werkzaamheden worden uitgevoerd die om een andere reden dan “werken op hoogte” een TRA verplicht stelt, geldt voor die werkzaamheden wel de TRA-plicht. 

Wettelijke eisen:

 • Gebruik een veiliger arbeidsmiddel indien mogelijk (zoals een rolsteiger of een hoogwerker)
 • De stahoogte is lager dan 7,5 meter (voethoogte).
 • De statijd is korten dan 4 uur (totaal over een gehele werkdag incl. klimmen)
 • Ladder borgen of vast laten houden ter voorkoming van glijden of schuiven
 • Krachtuitoefening minder dan 100N (ofwel een gewicht van 10 kg, dus niet sleutelen op een ladder).
 • Reikwijdte minder dan armlengte (beide voeten blijven op de sport staan)
 • Zorg altijd voor 3 contactpunten, 2 handen met 1 voet of 2 voeten met 1 hand
 • Niet gebruiken boven windkracht 6 (geldt voor buiten).

Gebruik:

 • Controleer of de ladder is goedgekeurd
 • Vermijd gebruik van opvouwbare ladders
 • Visuele controle voor gebruik
 • Stabiele ondergrond
 • Niet hoger dan 4e sport van boven betreden
 • Bij werk beide voeten op sport
 • Ladder niet verplaatsen als je erop staat
 • Opstelhoek 75º met ondergrond
 • Schuifladder opstellen en verplaatsen door 2 personen
 • Opgestelde ladders niet onbeheerd achterlaten
 • Ladder op/af met gezicht naar ladder toe
 • Ladder en ladderschoenen schoon
 • Ladder niet tegen raam plaatsen, dwarssteun gebruiken
 • 1 meter uitsteken boven vloeroppervlak
 • Pas LMRA toe

Download hier de TOOLBOXMEETING Ladders en Trappen

Contact via email: hstuiver@gmail.com, telefonisch: 06-20620342
of kijk op https://6s4s.wordpress.com