VGWM: Wat kost het en wat levert het, volgens Europees onderzoek, op?

Kosten

wat kost het en wat levert het op…

In zware economische tijden mag niet worden vergeten dat slechte veiligheid en gezondheid op de werkplek geld kost. Bovendien hebben casestudy’s een samenhang aangetoond tussen goede veiligheid en gezondheid op het werk enerzijds en betere prestaties en hogere winstgevendheid anderzijds.

Niemand, van individuele werknemers tot de nationale gezondheidszorg, is erbij gebaat als veiligheid en gezondheid op het werk worden verwaarloosd. Maar dit betekent ook dat iedereen kan profiteren van een beter beleid en betere werkwijzen.

Landen met slechte arbosystemen/preventiesystemen verspillen kostbare middelen om met vermijdbare verwondingen en ziekten om te gaan. Een sterk nationaal beleid biedt tal van voordelen:

  • hogere productiviteit dankzij minder ziekteverzuim
  • lagere ziektekosten
  • oudere werknemers langer in dienst
  • stimulering van efficiëntere werkmethoden en -technologieën
  • vermindering van het aantal mensen dat zich genoodzaakt ziet minder uren te werken om voor een familielid te zorgen

Voor meer informatie over de daadwerkelijke kostenbesparingen en voordelen neem dan een kijkje op de website van het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk.

 

Contact via email: hstuiver@gmail.com, telefonisch: 06-20620342
of kijk op https://6s4s.wordpress.com