Werkgevers nog steeds niet positiever over oudere Werknemer

oudere werknemer

John de Wolf krijgt nog een hele kluif om de werkgevers te overtuigen om een oudere werknemers in dienst te nemen.

Ook de afspraak om bij ieder vacature minimaal 1 vijftigplusser aan te bieden, gemaakt door de uitzendorganisaties ABU en NBBU met de Werkgevers en UWV, zal weinig invloed hebben op de uitkomsten van onderstaande onderzoeken.

Onderzoek uit 2007 en 2014 wijst namelijk uit dat er sinds 2007 weinig tot niets in de beeldvorming van werkgevers ten opzichte van oudere werknemers is gewijzigd.

In beide onderzoeken, te weten:

komt klip en klaar naar voren dat, volgens de werkgevers, oudere werknemers:

  • te duur zijn
  • minder productief worden
  • minder flexibel zijn
  • ten koste gaan van de winstgevendheid
  • et cetera

Met andere woorden er is weinig tot niets veranderd in het denkproces maar ook de beeldvorming van het hogere management en werkgevers in het afgelopen decennium….