Gezondheid en Welzijn: Zweden en de 6-urige werkdag

Svartedalens äldrecentrum

Svartedalens verzorgingstehuis Gotenburg

Zweden en de 6-urige werkdag. Zin- en onzin berichten in de media.

Met zekere regelmaat verschijnen er berichten in de Nederlandse media over de 6-urige werkdag in Zweden. Veel van deze berichtgeving raakt echter kant noch wal om de eenvoudige redenen dat dit enkel proefprojecten zijn, verspreid over het gehele land.

In sommige plaatsen in Zweden zijn proefprojecten gaande. In het verzorgingstehuis Svartedalen te Gotenburg is een dergelijk proefproject. Het verzorgende personeel, welke normaal in 2-ploegen werkzaam is, werk nu in 3-ploegendienst.

Normaal zijn de ploegendiensten van smorgens 06.00 uur tot 23.00 uur, verdeeld over een ochtend en middagploeg. Van 06.00 – 14.00 uur en van 14.00 – 23.00 uur. Hier is een extra ploeg tussen gekomen. De werktijden zijn nu van 06.00 – 10.30, 10.30 – 17.00 en van 17.00 – 23.00 uur. In plaats van 40 uur per week, nu 30 uur per week.

Het project welke medio mei 2015 is gestart, is opgezet door de gemeente Gotenburg om te onderzoeken wat de effecten op de werknemers zijn met betrekking tot:

 • gezondheid
 • werklast
 • stress
 • de relatie met de bewoners
 • kwaliteit van de werkzaamheden
 • welbevinden van de bewoners

Het proefproject heeft een looptijd tot eind 2016 en wordt dagelijks gevolgd en geëvalueerd door wetenschappers. Voor de werknemers en bewoners kent dit proefproject alleen maar positieve effecten, te weten:

Werknemers:

 • Minder tot geen stress
 • (veel) meer plezier aan de werkzaamheden
 • Meer energie, zowel in het gezin als op het werk
 • Gezonder- en blijer gevoel, lekker in het vel zitten
 • Meer tijd voor gezin, sport en spel

Bewoners:

 • meer activiteiten voor de bewoners
 • meer variatie in de activiteiten zoals:
  • wandelen
  • voorlezen
  • spelletjes
 • 64% meer activiteiten met de bewoners dan voorheen

Gemeente Gotenburg, de voor- en nadelen:

 • Voordelen:
  • het ziekteverzuim is gedaald met ruim 10%
  • zeer tevreden bewoners
  • meer arbeidsplaatsen
  • positieve effecten in andere sociaal-economische sectoren
 • Nadelen:
  • hogere verzorgingskosten, ruim 800.000 euro per jaar
  • politiek zwaar beladen onderwerp

Het aantal gewerkte uren is hetzelfde gebleven, dit terwijl er veel meer activiteiten met de bewoners zijn. Dit is volgens onderzoeker Bengt Lorentzon het gevolg van het hebben van meer energie en werkplezier bij de medewerkers van Svartedalen.

De oppositiepartij Moderaterna (een combinatie van CDA – VVD) in Gotenburg kunnen zich er echter niet langer in vinden  en zullen deze maand, mei 2016, een motie indienen om het proefproject z.s.m. te stoppen met het argument dat het project te duur is.

Vertaald uit diverse Zweedse media zoals Aftonbladet, SVT, Expressen door Henk Stuiver