GRATIS: voorbeeld Werkplek inspectie formulier en app Easy to Inspect

werkplekinspectie

Aantoonbaar veilig werken levert extra omzet op!

Een werkplekinspectie is een aantoonbare beoordeling van de werkplekcondities maar kan tevens gaan over het gedrag en/of handelingen van medewerkers. Het is een hulpmiddel om de werkomgeving en werkwijzen veilig te maken, te houden dan wel te bevorderen.

Het doel is om tijdig afwijkingen te signaleren en om maatregelen te treffen welke kunnen helpen om (bijna) incidenten te voorkomen.

Of men nu wel of niet VCA */**-P gecertificeerd is, (gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om regelmatig werkplekinspecties te houden) het is als bedrijf in een tijd waarin steeds vaker schade wordt geclaimd (claimcultuur) zinvol om meerdere keren per jaar werkplekinspecties uit te voeren. Download hier een gratis Word voorbeeld.

Bekijk ‘gratis’ app Easy to Inspect:
Betalende app VCA Manager bekijken
Betalende app Safetychanger bekijken

Contact via email: hstuiver@gmail.com, telefonisch: 06-20620342
of kijk op https://6s4s.wordpress.com