GRATIS: Handleiding incidenten onderzoek, analyse en preventie.

ongevallenonderzoek

De belangrijkste doelstelling van een goed ongevallenonderzoek is natuurlijk het vinden van goede preventiemaatregelen om een vergelijkbaar ongeval in de toekomst te voorkomen. De bedrijfs- of afdelingleiding moet met de resultaten van het onderzoek in staat zijn haar verantwoordelijkheid te nemen door de preventiemaatregelen in te voeren.

Ongevallenonderzoek wordt zo een leerproces voor de betrokkenen en, bij een goed georganiseerde communicatie, ook voor het hele bedrijf. Een goed uitgevoerd èn gedocumenteerd onderzoek verkleint ook de juridische risico’s die een bedrijf bij ieder ongeval loopt.

Het is nooit de bedoeling om meteen het slachtoffer van het ongeval aan te wijzen als de verantwoordelijke voor het ongeval. De ervaring uit vele ongevalsonderzoeken heeft geleerd dat het slachtoffer maar heel zelden verantwoordelijk is.

Ga naar handleiding ongevallenanalyse