GRATIS: Instructie eerste hulp bij Zwaveldioxide (SO2) vergiftiging.

zwaveldioxide SO2

Zwaveldioxide is een kleurloos gas met een scherpe karakteristieke reuk en een molecuul gewicht van 64,1. Het kookt bij -10 °C (263 K) en smelt bij -75 °C (198 K) (bij atmosferische druk). Acuut inademinggevaar: Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht kan bij vrijkomen van dit gas zeer snel worden bereikt.  Eenmalige of kortdurende blootstelling: Door snel verdampen kan de vloeistof bevriezing veroorzaken. De stof werkt bijtend op de ogen, de huid en de luchtwegen. Inademing van de stof kan longoedeem veroorzaken, echter uitsluitend na verschijnselen van bijtende effecten op de slijmvliezen van ogen en/of hogere luchtwegen. In ernstige gevallen kans op dodelijke afloop.

download hier 1e hulp bij SO2 Zwaveldioxide en PBM