GRATIS : Checklist risico’s van alleen – solitair – werken

alleen werken boot-52120_1920Alleen werken is onvermijdelijk bij bepaalde functies in de procesindustrie, zorg, de bewaking of het winkelbedrijf. Wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval.

De Arbowet geeft geen speciale eisen voor alleen werken. Werkgevers blijven echter verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers op eenpersoonsposten.

Voor het alleen
werken bestaat alleen voor caissonwerkers en duikers specifieke regelgeving. Voor jongeren onder de achttien jaar geldt dat zij helemaal niet zonder toezicht mogen werken.

Wel moeten situaties waarin door werknemers alleen wordt gewerkt, benoemd worden in een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De werkgever moet in kaart brengen wie alleen werken, waar en wanneer. Ook moet de werkgever vaststellen wat er nodig is aan maatregelen en voorzieningen om de risico’s van alleen werken te beperken.

Het is van belang niet alleen naar voor de hand liggende functies te kijken, maar ook naar werknemers welke bijvoorbeeld:

  • in besloten ruimten werken
  • in kooiladders
  • te maken kunnen krijgen met agressieve personen
  • waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen
  • waarin wordt gewerkt met perslucht.

Download hier tekst en checklist Alleen werken