Belangrijkste aandachtspunten bij gebruik chemische stoffen

Blootstelling chemische stofffen

Belangrijkste aandachtspunten bij gebruik chemische stoffen in een productieproces zijn:

1 Blootstellingsduur (minuten)
2 Afstand van gezicht tot bron (cm)
3 Fysische vorm
4 Procestemperatuur (°C)
5 dampspanning (Pa of mBar)
6 Aard van de handeling
7 Concentratie van de te beoordelen stof
8 Ruimte-inhoud (m³)
9 Afzuiging of (mechanische) ventilatie
10 Gesloten of open proces
11 Bij tappen: aantal L/min.

Download hier de SZW lijst kankerverwekkende stoffen 2016