GRATIS : voorbeeld Auditplanning VBS (Veiligheids Beheers Systeem)

auditplan VSB

Dit document omschrijft de Audit planning. Deze auditplanning is een vervolg op het compliancetraject dat in 2012 is opgestart en maakt onderdeel uit van het VBS systeem. Door deze audits zullen de interne werkprocessen en procedures worden geaudit op de werking en de manier waarop de medewerkers hiermee omgaan.

De audits zullen op verschillende afdeling worden gehouden en door verschillende auditors worden uitgevoerd. De onderwerpen van de audits zullen onder andere gericht zijn op veiligheid, milieu en acceptatie . Een gedetailleerd overzicht van de onderwerpen en afdelingen is in de auditplanning opgenomen.

Download gratis voorbeeld: VBS RD.H.01 Auditplanning

Meer info over het VBS (Veiligheids Beheer Systeem)?
Neem dan gerust contact op!