“Nieuwe” Arbowet in de steigers: Speerpunten zijn Samenwerking en Preventie

 

Arbowet nieuw _ balans vinden_2

Werkgevers & Werknemers samen op zoek naar een nieuwe balans…..

Minister Asscher heeft zijn aanbiedingsbrief en nota’s ten behoeve van wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet eind april 2016 naar de 2e Kamer gestuurd.

De wijzigingen zullen de nodige voeten in de aarde hebben. Werkgevers en werknemers zullen (weer) op zoek moeten naar een nieuwe balans aan de hand van nieuwe regelgeving.

In de brief staat letterlijk “de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.”

Ga hier naar de bijlagen van de aanbiedingsbrief