Zweeds onderzoek: 5 goede redenen om te investeren in VGWM

investeren

investeringen in VGWM

De 5 goede redenen om te investeren in VGWM zijn:

  • het aantal ziektemeldingen in Zweden stijgt, de ziektekosten zijn het hoogst sinds de afgelopen 10 jaar en de werkgevers zullen mee moeten betalen bij langdurig ziekte. (25% werkgever en 75% staat)
  • de wil om na 65 door te werken wordt steeds minder stelt het Zweeds Bedrijf Gezondheidsorganisatie ( Sveriges Företagshälsor) en stelt verder vast dat:
  • meer dan 350000 werknemers er tegenop zien om naar het werk te gaan omdat zij bang zijn dat hun gezondheid wordt aangetast door de werkzaamheden
  • 25% van de BHV’ers – Veiligheidskundigen constateren dat het psychosociale klimaat verslecht, door meer werkdruk, meer stress, meer intimidatie et cetera
  • Investeringen in VGWM levert geld op voor bedrijven. Iedere Zweedse kroon levert 2 kroon op volgens een Europese studie onder 337 bedrijven en organisaties in 19 landen. Een beter arbeidsmilieu (VGWM) beleid verminderd (bijna) incidenten en verhoogd tegelijkertijd de betrokkenheid en (veiligheids) bewustzijn bij medewerkers volgens het onderzoeksrapport van ISSA.

Zie gratis ISSA rapport : Investeren in Veiligheid levert geld op

Vertaald uit her Zweeds door Henk Stuiver