Extra Editie : iSZW rapport BRZO staat van veiligheid 2015

Industrie overzichtsfoto

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 naar de Tweede Kamer.

Daarnaast reageert zij op het artikel in tijdschrift Arbowetenschap over toezicht in de chemische industrie en op de motie Ulenbelt/Smaling.

In deze motie vragen de Kamerleden om een onderzoek naar de inspectiebeleving van inspecteurs  van bedrijven waarvoor het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo) geldt.

Trek hieruit uw eigen conclusies of er echt vooruitgang is geboekt in de periode 2014 – 2015

Zeer de moeite waard om door te nemen!
Download hieronder:

Aanbiedingsbrief 2e kamer Staat van Veiligheid BRZO 2015
en
Rapport Staat van Veiligheid BRZO 2015 

en hier de rapporten per bedrijf