Wel of niet verplicht : certificaat voor Heftruck, verreiker, hoogwerker et cetera?

Heftruck

Certificaat verplicht?

NEE! Een certificaat voor bijvoorbeeld een Heftruck, verreiker-reachtruck, hoogwerker, mini kraan-graafmachine of iets dergelijks is NIET verplicht.

Het is voor alle chauffeurs wettelijk verplicht om een instructie te volgen. Alleen wordt  niet precies vermeld hoe deze instructie eruit moet zien. Als er een ongeluk gebeurt, moet het betreffende bedrijf en
/ of persoon Inspectie SZW kunnen overtuigen dat er een goede instructie is geweest. (Arbowet art. 8.1)

De betreffende instructie zou bijvoorbeeld gegeven kunnen zijn door een werknemer van het bedrijf welke aantoonbaar reeds vele jaren ervaring heeft, op de hoogte is van wet & regelgeving en de nieuwste inzichten.

Met andere woorden een werknemer welke hiervoor met aantoonbare regelmaat trainingen en opleidingen volgt, en tevens beschikt over de juiste vaardigheden om deze over te dragen.

Ook moet deze werknemer en / of bedrijf een actueel bestand bijhouden, met daarbij o.a. handtekeninglijsten en wie wanneer training en onderricht heeft gevolgd en of deze met succes zijn afgerond.

Een certificaat of rijvaardigheidsbewijs is dus niet verplicht, maar voldoende instructie wel. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor voldoende opleidingsniveau van de chauffeurs.

Met een certificaat of rijvaardigheidsbewijs kan door een erkende opleider duidelijk worden aangetoond dat een opleiding is gevolgd.

Om kennis van o.a. wet en regelgeving en rijvaardigheid van de chauffeurs op peil te houden, laten veel bedrijven hun chauffeurs daarom regelmatig een opfris- of herhalingscursus cursus volgen.

Noot van de schrijver: Een certificaat is niet verplicht, echter is het zonder meer een goede investering om wel te gaan voor erkende certificering en eens in de 5 jaar een opfriscursus.