Extra Editie : GenX uitstoot Chemours Dordrecht en Omgevingsbeleid Gezondheidsraad

Kanker cancer EU

Wie er ook gelijk moge hebben of GenX wel of niet kanker- of ziekteverwekkend is……

Dat er veel meer aandacht en regelgeving nodig is om uitstoot van kanker- of andere ziekteverwekkende stoffen te verlagen en bij voorkeur geheel te voorkomen, staat buiten kijf.

Voor meer informatie lees het advies van de Gezondheidsraad  Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid en volg deze link.