EU onderzoek : Bij kleine bedrijven groter risico op ernstige verwondingen en dodelijke ongevallen.

werk in uitvoering

In deze EU publicatie wordt een samenvatting gegeven van een verslag waarin een kritisch overzicht wordt gegeven van veiligheid en gezondheid (VGW) in micro- en kleine ondernemingen (mko’s).

Hierin wordt niet alleen gewezen op het belang van mko’s voor de economie en de samenleving in het algemeen, maar ook op het feit dat er aanzienlijke en gegronde zorgen bestaan over VGW in mko’s.

Veel bewijsmateriaal wijst erop dat werknemers van mko’s een groter risico op ernstige verwondingen en dodelijke ongevallen lopen dan hun collega’s in grotere ondernemingen.

In het verslag worden de belangrijkste redenen hiervoor besproken, waaronder de beperkte middelen van mko’s en hun plaats in de economie.

Ten slotte wordt er in dit verslag ook op gewezen dat er aanzienlijke lacunes in de huidige kennis bestaan. Het aanpakken van deze lacunes zou kunnen bijdragen tot betere VGW-regelingen in mko’s.

Onderzoeksgegevens downloaden: MKB EU onderzoek 2016 637 – MSEs summary – NL