GRATIS : Excel vragenlijst arbobeleid, voorlichting en communicatie.

ontevreden werknemer arbo communicatie ondezoek enquete

Ontevreden werknemers hoort u in de meeste gevallen niet klagen, zij gaan naar verloop van tijd op zoek naar een andere werkgever. Vaak zijn dit ook nog eens de meest bekwame mensen…..

Vergelijk het met een ontevreden klant, in een groot aantal gevallen zal een klant niet aangeven dat hij of zij ontevreden is………. ze komen gewoonweg niet terug!

Als bedrijf is het verstandig om met zekere regelmaat, bijvoorbeeld 1 x per 2 jaar, te onderzoeken wat de werknemers vinden van het arbobeleid.

Het is daarom van belang om zeer zeker naar klagende werknemers of klanten te luisteren en er mee in gesprek te gaan.

Dit levert in veel gevallen een win-win situatie op. De klager is tevreden en u heeft een verbetering of aanpassing doorgevoerd.

Dat is reden om eens serieus aan de slag te gaan met een vragenlijst welke u hieronder kunt downloaden.

Het betreft een werkbaar voorbeeld – welke ook in het werkveld van de veiligheidskundige in gebruikt is – daarom zijn de uitkomsten en antwoorden niet verwijderd, de bedrijfsnaam echter wel.

Vragenlijst arbobeleid voorlichting en communicatie