Wat doe JIJ als er iemand wordt gepest op het werk?

pesten Stop

Pesten op het werk komt veel vaker voor dan men weet van heeft. Vaak gebeurt het in het geniep, of als er niemand anders aanwezig is, alleen de pester en de gepeste.

Wat doe JIJ als JIJ weet hebt van pesten op het werk?

Ben jij de passieve type of bemiddel je? Wie wil JIJ zijn? In dit artikel 6 voorbeelden hoe JIJ kunt reageren als anderen worden gepest.

Onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen hebben een 6-tal typen geïdentificeerd. Het idee is dat deze 6 typen de basis kunnen vormen om conflicten op de werkvloer te voorkomen of op te lossen.

Vaak steunen slechts enkelen de gepeste terwijl anderen passief blijven. Door bewust te worden hoe wij zelf op pesten reageren zijn wij beter voorbereid om in te grijpen wanneer iemand wordt gepest, volgens de onderzoekers.

DE ZES TYPES

  • De initiatiefnemer:

Jij bent diegene welke het pesten start. Bijvoorbeeld door alle collega’s, uitgezonderd Lena, uit te nodigen om op vrijdag na het werk samen wat te gaan drinken. Lena is die collega welke jij niet aardig vindt.

  • De Assistent:

Jij bent de meeloper die het prima vindt dat Lena niet wordt uitgenodigd. En er is absoluut niets om je er schuldig over te voelen.

  • De passieve:

Jij gaat niet mee omdat je het vreemd vindt dan Lena niet is uitgenodigd. Echter zeg je het niet, niet tegen de initiatiefnemer en niet tegen Lena zelf.

  • De sympathisant 

Jij vindt het jammer dat Lena niet mee mag. Je zegt het echter niet tegen de initiatiefnemer en de assistent. Je zegt tegen Lena dat je vindt dat het verkeerd is en dat jij je kunt voorstellen dat zijn teleurgesteld en boos is.

  • De verdediger:

Jij ben woest dat Lena zo slecht behandeld word en zegt direct tegen de initiatiefnemer dat dit een gemene streek is. Al die tijd staat Lena naast jou en kijkt toe.

  • De bemiddelaar:

Jij bent het er niet mee eens dat Lena wordt buitengesloten. Als jij hoort dat de initiatiefnemer en de assistent een borreluurtje zonder Lena organiseren, ga je naar ze toe en zegt dat je het niet vindt kloppen dat Lena niet is uitgenodigd. Verder geef jij aan dat zij samen moeten onderzoeken wat voor spanningen er onderling zijn en deze op moeten lossen.

Volgens het rapport, zie forskning.no, is de beste manier om te reageren wanneer een collega wordt gepest, die van de neutrale bemiddelaar. Met andere woorden, het conflict ingaan zonder noodzakelijkerwijs partij te kiezen.

Geschreven door HANS LUNDGREN – uit het Zweeds vertaald door Henk Stuiver.