Werkvergunning en WVG inspectieformulier, bijna ‘alle in’s en out’s’ en GRATIS werkbare voorbeelden.

werkvergunning photography-permit

Wie kent ze, werkzaam in de bouw en industrie, niet? Werkvergunningen. Soms denk je bij jezelf ‘mot dat nou, al die papieren rompslomp?’

Inderdaad ‘dat mot’, omdat een aanvrager, verstrekker en houder samen op 1 lijn moeten zitten hoe de werkzaamheden zo veilig als mogelijk uitgevoerd worden.

De aanvrager kan een persoon, afdeling of bedrijf zijn, hij of zij geeft een juiste omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en gereedschappen. Zie kolom 1 van de werkvergunning.

De verstrekker, dit is meestal een afdeling binnen een bedrijf, moet allerlei voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voordat de aanvrager met de klus kan beginnen. Dit kan van alles zijn, ruimte vrijmaken, leidingen drukvrij, machines spanningsvrij, et cetera.

Overleg tussen aanvrager en verstrekker is dan ook uiterst zinvol. Zie kolom 2 van de werkvergunning.

De houder, dit is de partij welke de werkzaamheden uit gaat voeren, zal in overleg met de aanvrager en verstrekker de nodige voorzorgsmaatregelen de te gebruiken pbm en de uit te voeren werkzaamheden doornemen. Zie hiervoor kolom 3 van de werkvergunning.

In kolom 4 worden de gemaakte afspraken door alle partijen bekrachtigd middels een handtekening en kan, als alles volgens afspraak in uitgevoerd, begonnen worden met de werkzaamheden.

Hulp nodig bij implementatie, neem dan contact op met een deskundige MVK/HVK

Download hier blanco en aanpasbare Werkvergunning

Download hier een werkvergunning inspectie formulier