Veiligheidstoets Bouw: Uw tijdelijke veiligheidskundige voor een gedegen advies!

Bouw

VEILIGHEIDSTOETS BOUWPLAATSEN
(uw tijdelijke bouwplaats veiligheidskundige)

‘Je werkt hier veilig of je werkt hier niet’, is het motto in steeds meer bedrijfstakken, zoals de (Petro) chemische industrie, de zorg en ook de bouw. Een terecht uitgangspunt, want veiligheid op de werkvloer hoort de normaalste zaak van de wereld te zijn.

De overheid ‘spijkert wet en regelgeving steeds meer dicht’ om ongewenste activiteiten / situaties, incidenten en bijna incidenten in alle bedrijfstakken te voorkomen.

Met als één van de grote speerpunten* van inspectie SZW, de Bouw  ( * inspectie SZW jaarplan 2016 pagina 14 / Hoofdstuk 2.2 Gezond en Veilig werk)

Natuurlijk kan regelgeving niet voorkomen dat er ongelukken gebeuren, onnodige risico’s worden genomen of fouten worden gemaakt. Waar mensen werken, gaat er nu eenmaal wel eens iets mis.

Zeker de bouw, met de vele flexwerkers, is een sector waar een ongeluk in een klein hoekje zit. De gevolgen kunnen groot zijn voor zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers en werknemers.

Mensen kunnen gewond raken of erger en daarnaast kunnen projecten voor langere tijd stil komen te liggen, met mogelijk schadeclaims tot gevolg.

Het niveau van veiligheid en veilig werken kan verder worden verhoogd door het verbeteren  van het veiligheidsgedrag middels het direct aanspreken op de bouwplaats.

Dit hoeft echter geen continue proces te zijn door permanent een veiligheidskundige ter plaatse te hebben. Als er maar op (on) regelmatige tijden iemand ‘even’ komt kijken….

Onderstaand is een mogelijkheid welke de Bouwbedrijven kan worden geboden voor meer inzicht wat er zoals op de bouwplaats gaande is:

 • 1 dagdeel (4 uur) inspectie door gecertificeerde veiligheidskundige (MVK)
 • Inclusief reistijd en voorrijkosten
 • Inclusief schriftelijke rapportage o.a.:
  • uitgevoerde werkzaamheden
  • wie om welke redenen is aangesproken
  • verbetervoorstellen
  • opmaak in Veiligheid Index Bouw (zie http://www.arbouw.nl)

De hiervoor genoemde werkzaamheden kunnen dagelijks, wekelijks of meerdere keren per week, om de 2 weken of ieder ander willekeurige interval worden uitgevoerd. Ook ad-hoc (afhankelijk van de beschikbaarheid) kan snel een veiligheidskundige ter plaatse zijn.

Contact via email: hstuiver@gmail.com, telefonisch: 06-20620342