GRATIS : Advies – werkzaamheden op en aan bovengrondse opslagtanks.

opslagtank

Werken op opslagtanks is tevens werken op hoogte en hierdoor altijd werkvergunningplichtig. Opslagtanks zijn vaak voorzien van hellende vaste, maar in somminge gevallen ook van zwevende, daken.

Afhankelijk van de inhoud van de opslagtank zijn er verschillende veiligheidsmaatregelen van kracht. In de melkverwerkende industrie zullen minder zware veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn dan op een raffinaderij – zoals SHELL – BP.

In deze gratis bijlage, Advies werken op hoogte bovengrondse opslagtanks, betreft het opslagtanks met o.a. licht ontvlambare inhoud, zogenoemde lightends.