Geen grap! Werken met glaswol en steenwol even dodelijk als asbest! (al sinds 2014 bekend!)

glaswol-isolatie

dodelijk


Er is vrijwel geen enkele woning meer te vinden die niet voorzien is van glaswol of steenwol. Vanuit het kabinet wordt betere isolatie van woningen gestimuleerd om zodoende de CO2 uitstoot van woningen te minimaliseren. De hierbij gebruikte middelen zijn glaswol en steenwol die een hoge isolerende werking hebben.

Risico’s glaswol en steenwol

De risico’s van deze isolatiematerialen komen steeds duidelijker aan het licht. Isolatiebedrijven popelen om zo veel mogelijk huizen te isoleren, terwijl de voorlichting over de risico’s van het werken met deze middelen wordt gebagatelliseerd. Hooguit wordt een mondkapje of veiligheidsbril verstrekt, maar die wordt al snel afgedaan omdat dit benauwend werkt. De werkgevers voeren geen actief beleid dit te veranderen.

Meer weten? Lees hier dan verder………………………….