Onderzoek: Daarom pesten managers hun beste medewerkers.

chef-boss-leidinggevende

Sommige leidinggevenden kunnen zich zo bedreigd voelen door hun best presterende medewerkers, dat dit tot pesten kan leiden.

Dit wijst een nieuw onderzoek van het Wake Forest Universitiy School of Business in Amerika, uit.

Eerdere studies wijzen uit dat ongemotiveerde en onvoldoende presterende medewerkers vaak in de vuurlinie van de gefrusteerde leidinggevenden terecht komen. Nu echter blijkt, na nieuw onderzoek, dat ook hoog presterende medewerkers hetzelfde kan overkomen omdat hun leidinggevenden zich bedreigd voelen door hun inzet op het werk.

We hebben het hier dan over leidinggevenden met een hoge Sociale Dominantie. Mensen met een hoge Sociale Dominantie worden worden vaak omschreven als gedreven, machtbelust en hard, en hebben de neiging om bestaande structuren en hiërarchieën in stand te houden en uit te breiden.

Deze persoonlijkheidskenmerken maken dat de leidinggevende moeilijk kan accepteren dat een goed presterende medewerker, iemand met een ‘lagere’ status, plotseling de sociale ladder op begint te klimmen.

Als zoiets gebeurt kan een leidinggevende met een hoge Sociale Dominantie bijvoorbeeld de betreffende medewerker bespotten in het bijzijn van andere collega’s, beschuldigen van liegen of  van incompetentie, maar ook de eer voor zichzelf opstrijken van de uitgevoerde werkzaamheden, schrijft de Harvard Business Review.

De publicatie van Wake Forest University School of Business geeft een 3-tal handreikingen hoe men dergelijk gedrag, mogelijk, kan voorkomen op de werkplek, namelijk:

  • Het bedrijf moet gaan overwegen om te gaan meten of en in welke mate Sociale Dominantie onder hun leidinggevenden voorkomt
  • Zorg voor prikkels onder de leidinggevenden om hoog presterende medewerkers te ondersteunen en aan te moedigen, in plaats van tegen te werken
  • Ontwikkel duidelijke regels over hoe gedreven en getalenteerde werknemers moeten worden behandeld. Mensen met een hoge Sociale Dominantie respecteren degenen met een hogere status binnen het bedrijf, waardoor ze meer vatbaar zijn voor de nieuwe richtlijnen als deze afkomstig zijn van het topmanagement.

Ik wordt gepest, wat te doen? Volg de link!

Zelfinspectietool Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Vertaald uit het Zweeds, met dank aan Arbetarskydd!

%d bloggers liken dit: