Straling van mobiele telefoon – hoezo niet schadelijk voor JOU gezondheid of nageslacht?

sperma-mobiel-smartphone

Een groot Australisch onderzoek geeft klip en klaar aan dat het dragen van een mobiele telefoon door mannen in hun broekzak, aantoonbaar nadelige gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van hun sperma.

Deze uitkomsten hadden de wetenschappers niet verwacht, volgens hun zou de straling geheel onschadelijk moeten zijn………….. niet dus, het is als man zijnde verstandig om een ander plekje te vinden voor de mobiele telefoon!

Het onderzoek is een zogenoemd Metaonderzoek, de wetenschappers hebben ruim 25 verschillend onderzoeken vergeleken waarin werd gekeken naar de spermakwaliteit en het dragen van een mobiele telefoon in de broekzak.

In 21 onderzoeken vond men een duidelijke overeenkomst tussen slecht spermakwaliteit, een mobiele telefoon, en het dragen ervan in de broekzak.

Des te langer de telefoon in de broekzak wordt gedragen, des te slechter de sperma, tot zelfs 47% slechter dan wanneer de telefoon bijvoorbeeld in een borstzak werd gedragen.

Veel onderzoeken hebben in het verleden uitgewezen dat er (hoogstwaarschijnlijk) geen verband is aan te tonen tussen straling van mobiele telefoons en celveranderingen in de hersenen. Maar het vermoeden bestaat dat er een verband zou kunnen zijn tussen sperma welke in blootgesteld aan straling en mogelijke afwijkingen in de hersenen.

Zaadcellen zijn zeer gespecialiceerde cellen. Reeds bij heel kleine afwijkingen in het lichaam kunnen het al langzamere zwemmers worden en de levensduur korter.

De grootste veroorzaker hierin is waarschijnlijk niet de straling, maar de warme welke de telefoon zo dicht bij de testikels afgeeft.

Kort en goed nemen de Australische wetenschappers aan dat de zaadcellen min of meer worden ‘gebakken’ en om deze reden is het niet verstandig om je mobiele telefoon in je broekzak te dragen….

 

Vertaald uit het Zweeds

Zie voor meer info: National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine

Rapport Gezondheidsraad : GSM – Elektromagnetische velden – Kanker