GRATIS : Voorbeeld Procedure Incidentenonderzoek.

vliegtuigDoel: Het aangeven van een uniforme werkwijze voor analyse en rapportage van incidenten. Incidenten zijn gebeurtenissen die kunnen leiden tot nadelige gevolgen. Incidenten omvatten daarom (bijna) ongevallen, het onvoorzien uit bedrijf nemen van installaties, overschrijding van een norm of vergunde waarde, het aanspreken van beveiligingen etc. Door deze op een juiste manier te analyseren kunnen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de incidenten zich weer voor kunnen doen. Elke werknemer is verplicht incidenten te melden. Voor meer gratis procedures- neem contact op via hstuiver@gmail.com.

Download hier gratis procedure incidentenonderzoek

en hier Incidenten analyse – 10 verschillende benaderingen