Extra Editie : Onderzoeksraad voor de Veiligheid – Emissie Formaldehyde, 10-12 augustus 2016 Dordrecht

formaldehyde

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de emissies van de stof Formaldehyde bij DuPont in Dordrecht tussen 10 en 12 augustus 2016. De Raad onderzoekt hierbij de directe oorzaak van de emissie en eventueel achterliggende oorzaken en bekijkt welke lessen er te leren zijn voor de gehele industrie.

Vanwege de omvang van de emissie betreft dit een verplicht onderzoek voor de Raad. Het onderzoek staat dan ook los van eerdere berichten over blootstelling van medewerkers en omwonenden aan schadelijke stoffen.

Ga hier naar de website van OvdV