GRATIS : Voorbeeld Toolboxmeting aanpassing LOTO procedure Raffinaderij – olieverwerkende industrie

raffinaderij

Hierbij een (in de praktijk gebruikte) toolboxmeeting waarin het belang van LOTO opnieuw wordt benadrukt en een aangepaste procedure veiligstellen van installatie en opslagtanks.

Download hier de gratis toolboxmeeting-loto-en-veiligstellijst