DEEL I : Kankerverwekkend? Kunstgrasveld met autobanden granulaat – Daar laat je je kind toch niet op spelen?

voetbal-granulaat-1voetbal-granulaat-2

Het zal je voetballende dochter, zoon, man of vrouw maar zijn…

Wat is er aan de hand? ZEMBLA heeft op 5 oktober 2016 een complete aflevering gewijd aan kunstgras voetbalvelden welke worden gevuld met rubber granulaatkorrels. Dit om o.a. brandwondjes te voorkomen tijdens uitglijden, slidings, vallen, en omdat de bal op een meer natuurlijke manier rolt en stuitert..

Deze korrels zijn afkomstig van oude vermalen autobanden. Echter is niet duidelijk of dit granulaat alleen hieruit bestaat of dat er ook nog ander materiaal (zoals kunstof leiding uit de petrochemische industrie) in is verwerkt…….

Dat geeft de industrie namelijk zelf ook toe, dit blijkt uit vertrouwelijke notulen van de internationale brancheorganisatie “er is geen controle op samenstelling – afkomst van de materialen”. De brancheorganisatie was afgelopen zomer bijeen in Helsinki.

Nog vreemder is, als men zich een klein beetje verdiept in de materie, het feit dat de slager zijn eigen vlees lijkt te hebben gekeurd;

  • brancheorganisatie RecyBEM schakelt zelf onderzoekburo in
  • INDUSTOX  (1 mans bedrijfje) voert in opdracht van branchevereniging,
    naar later zal blijken, letterlijk en figuurlijk een flut onderzoek uit
  • Ministerie – RIVM neemt, waaraan zij zelf aan de uitkomsten twijfelen, de onderzoeken ‘klakkeloos’ één op één over
  • Veiligheidsinformatiebladen of MSDS (Material Safety Data Sheets)
    van rubber granulaat zijn op het internet nergens te vinden

Op de website van de branchevereniging is een verklaring te vinden aangaande de verantwoordelijke toepassing van rubbergranulaat van autobanden als infill in kunstgras systemen; met daarbij vraag en antwoord op basis van onafhankelijke onderzoeken.

Dit betreft een 6-paginas groot document waarvan de eerste twee pagina’s over de gezondheidsrisico’s van de mens gaan en de rest over mogelijke schade aan het milieu.

In dit document worden allerlei onderzoeken en uitkomsten aangehaald, maar is er geen enkele verwijzing naar de onderliggende stukken.

In totaal zijn er 8 documenten te vinden op de website van RecyBEM, het merendeel van deze rapporten, de hierin beschreven onderzoeken zijn uitgevoerd door SGS INTRON, betreft milieuonderzoeken. Het milieu lijkt in deze belangerijker dan de mens….

Op de website van SGS INTRON is tevens het volgende te lezen:

SGS biedt wereldwijd onafhankelijke dienstverlening om een verschil te maken in het leven van de mensen. Onze internationale deskundigen helpen u om uw bedrijfsvoering efficiënter en duurzamer te maken door processen te stroomlijnen, kwaliteit en productiviteit te verbeteren, risico’s te reduceren, overeenstemming te controleren en de snelheid naar de markt op te voeren Onze kerndiensten dekken alle bedrijfstakken en hebben betrekken op de producten en diensten waar consumenten wereldwijd dagelijks op vertrouwen.

Misschien maak ik mij teveel zorgen – echter bovenstaande lezende ontstaat het beeld dat SGS INTRON het stroomlijnen van processen en bedrijfsvoering, verbeteren van kwaliteit en productiviteit belangrijker vindt dan de gezondheid van mens, dier en milieu

 Tijd voor de Onderzoekraad voor de Veiligheid?

Overige bronnen: