GRATIS : Advies van Veiligheidskundige uit de dagelijkse praktijk – BOB methodiek, MCC Ruimte wet- regelgeving

mcc-ruimte

Betekenis: Motor Control Center; MCC-ruimte of MCC-gebouw is de ruimte of het gebouw dat de trafo’s (transformatoren), schakelaars en andere bedieningsapparatuur bevat (ook wel ECC genoemd, Electric Control Center)

Met andere woorden geen ruimte waar iedere ‘Jandoedel’ zo maar even binnen mag stappen, laat staan aan knoppen en schakelaars draaien zonder daarvoor de benodigde instructie te hebben ontvangen.

De wetgever (NEN) heeft hier ook een naam aangegeven, namelijk een vakbekwaam persoon.

Een Vakbekwaam persoon is: een persoon met kennis van elektrotechniek op minimaal LBO energietechniek en heeft kennis van NEN 3140, NEN 1010 en aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie. Hij of zij bepaalt o.a. 1. de mate van veiligheid van de installatie(s), 2. formuleert eisen bij uitbreiding van de installatie(s), 3. de uit te voeren inspecties en de frequentie hiervan.

Voor meer informatie, download bijlage

De veiligheidskundige  geeft gevraagd en ongevraagd advies aan directie, lijnmanagement en medewerkers van <bedrijf> op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu!