Gezondheidsraad : periodiek GrAADMETER # 3 – schadelijke stoffen op het werk

gezondheidsraad

Op dit moment houden bedrijfsartsen zich vooral met verzuim bezig en onvoldoende met de relatie tussen blootstellingen en ziekte.

Frits van Rooy, p. 8