GRATIS : Advies veiligheidskundige uit de dagelijkse praktijk – Werken in, aan en op Explosieve gas- en stofomgevingen. (ATEX)

explosie-afbeelding

Werkzaamheden zoals reparatie, herstel, uitbreiding van een installatie binnen een ATEX zonering is gebonden aan strenge regelgeving. Zie hiervoor bijgevoegd ATEX 153 (voorheen ATEX 137) document.

Vaak is er ook discussie over het wel of niet gebruiken van vonkvrije gereedschappen, of er regelmatig of continue (gas) gemeten moet worden et cetera. Bijgevoegd document neemt veel van deze vragen weg.

Download hier : ATEX 153, werken in, op of aan