Gezondheidsraad : Dexamethason kan de voortplanting schaden

gezondheidsraad-dexamethason

Werknemers die tijdens hun werk met het geneesmiddel dexamethason in aanraking komen, kunnen daar nadelige effecten van ondervinden. Of het hun vruchtbaarheid schaadt, is met de huidige kennis niet te zeggen.

Wel is duidelijk dat zwangere vrouwen door beroepsmatige blootstelling aan deze stof het risico lopen dat hun ongeboren kind schade oploopt.

Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat op dinsdag 18-10 is aangeboden aan de minister van SZW. Op verzoek van de minister van SZW ging de Gezondheidsraad na of beroepsmatige blootstelling aan dexamethason kwaad kan voor de voorplanting.

Mensen die werkzaam zijn in de farmaceutische industrie, in apotheken of in ziekenhuizen kunnen tijdens hun werk namelijk in aanraking komen met dexamethason.

Onduidelijk is of dexamethason de vruchtbaarheid kan schaden. Vast staat dat de stof nadelige effecten kan hebben op het nageslacht. Ze moet daarom volgens de raad worden geclassificeerd in categorie 1B van de EU-indeling (als een stof waarvan verondersteld wordt dat die het ongeboren kind kan schaden).

Het advies van de raad dient als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof. De publicatie Dexamethasone (nr. 2016/15) is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandse samenvatting. Het advies is te downloaden van de website www.gr.nl. Nadere inlichtingen verstrekt Eert Schoten, tel. 06 46 23 69 98, e-mail: ej.schoten@gr.nl.