EU-OSHA Rapport : Oudere werknemer, duurzame inzetbaarheid, veiliger en gezonder werk – Nederland 2016

gezond-ouder-eu-onderzoek-2016

Belanghebbenden in Nederland hebben positief gereageerd op de levenslange benadering van de Nederlandse regering met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk en duurzame inzetbaarheid, in plaats van een benadering die uitsluitend op oudere werknemers gericht is. De belanghebbenden zijn van mening dat dit stigmatisering en discriminatie op de werkvloer helpt tegengaan.

Sommige belanghebbenden hebben echter opgemerkt dat er niet één enkele ‘gouden standaard’ bestaat om de duurzame inzetbaarheid van mensen te verbeteren. Iedere benadering moet op de specifieke omstandigheden, sector en situatie van een bedrijf of organisatie worden afgestemd, aangezien de behoeften en uitdagingen op het gebied van leeftijdsmanagement en leeftijdsprogramma’s zeer uiteenlopen.

Dit geldt met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, die in vergelijking tot grotere bedrijven vaak niet dezelfde middelen en instrumenten hebben om de veiligheid en gezondheid van hun oudere werknemers te bevorderen. Daarnaast weten dit soort ondernemingen vaak niet welke rechten en plichten ze hebben of zijn ze zich er niet bewust van.

Vertegenwoordigers van bedrijven hebben er bovendien op gewezen dat het aantal zelfstandigen in Nederland sinds 2000 aanzienlijk is toegenomen, met name onder oudere werknemers.

Dit aantal zal naar verwachting verder toenemen (indien het belastingvoordeel voor zelfstandigen gehandhaafd blijft) en de Nederlandse regering dient op deze ontwikkeling te reageren, aangezien veel zelfstandigen onverzekerd zijn en niet weten hoe ze hun eigen duurzame inzetbaarheid kunnen verbeteren.

Meer lezen? Download hier het volledige rapport!