GRATIS : Advies van de veiligheidskundige uit de dagelijkse praktijk – werken in besloten ruimten

besloten-ruimte-kleurige-opslagtanks

Definitie Werken in besloten ruimtes. Een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, en waarvan kan worden vermoed dat de atmosfeer zodanige stoffen bevat, dat bij betreding  gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging brand en/of explosie.

Risico’s bij het werken in besloten ruimtes. Besloten ruimten zijn onder normale omstandigheden van de omgeving afgesloten, maar worden soms of met zekere regelmaat betreden voor inspecties, reparaties, schoonmaak- en onderhouds-werkzaamheden.  Werken in besloten ruimten vindt bijvoorbeeld plaats bij onderhoudswerkzaam-heden aan en in opslagtanks, kelders e.d.  Werkzaamheden moeten goed voorbereid worden met risico beperkende maatregelen, die specifiek zijn voor de ruimte en de geplande activiteiten. Een TRA is in deze (bijna) altijd verplicht.

Download hier advies werken in besloten en bijzondere ruimten 
en 
Werk Instructie Kaart (WIKA) Werken in Besloten Ruimten