PESTEN door Leidinggevenden : Bij onze Zuiderburen van kwaad tot erger, een stijging van 20% – ook bij ons?

chef-boss-leidinggevende

Bijna een op de drie Belgische werknemers heeft last van collega’s en/of bazen die hen pesten, fysiek pijn doen, discrimineren of proberen aan te raken op intieme plaatsen. Dat zijn er 20 procent meer dan in 2014, toont onderzoek van hr-dienstverlener Securex…..   Lees hier verder, het gehele artikel op de website van De Morgen.

Hoe kan een werkgever grensoverschrijdend gedrag aanpakken?

  • Maak leidinggevenden en medewerkers competenter in het omgaan met conflicten en grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk stressproblemen, frustraties en conflicten uit te klaren en aan te pakken, voor ze escaleren in grensoverschrijdend gedrag.
  • Werk aan cultuurverandering: meer sociale steun, erkenning, rechtvaardigheid, autonomie en vertrouwen. Geef ook een duidelijk signaal dat u geen grensoverschrijdend gedrag tolereert. En handel hiernaar, want niet ingrijpen staat gelijk aan tolereren.
  • Stimuleer uw werknemers om een beroep te doen op de vertrouwenspersoon. Zoek ook zelf ondersteuning bij uw (externe) preventieadviseur psychosociale aspecten. Bij voorkeur in een vroeg stadium van het interne conflict en dus niet slechts wanneer een werknemer schuldigen aanwijst in een “formeel verzoek”.

Lees hier verder op de website van Securex.

Diverse downloads:

PESTEN factsheet pesten op het werk TNO 2015

Vragenlijst arbobeleid voorlichting en communicatie

GRATIS : Zelfinspectietool Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).

GRATIS : Prima tools en handvaten van Inspectie ZSW


psychosociale arbeidsbelasting