Voorbeeldfunctie : Verplichting én controle gebruik PBM in openbare ruimte?

pbm-in-openbare-ruimte-verplichten

Tijdens een wandeling over één van de mooiste pleinen in Nederland, te weten in Emmen, zie ik een drietal mannen schoonmaakwerkzaamheden verrichten. Twee mannen met een hogedruk reiniger en eentje met een soort van borstelmachine. Ze zijn bezig een bassin te ontdoen van groene aanslag.

De man achter de borselmachine draagt gehoorbescherming maar geen veiligheidsbril. De tweede man op de foto draagt zijn gewone bril en geen gehoorbescherming en de derde man, niet zichtbaar, draagt noch gehoorbescherming noch veiligheidsbril.

Als veiligheidskundige ga ik uiteraard het gesprek aan. De mannen blijken regelmatig door hun meerderen te zijn aangesproken op het (niet) dragen of gebruiken van de hun aangereikte PBM.

Uit het gesprek blijkt dat de oorzaken van het niet gebruiken van de verplichte PBM o.a. laksheid, desinteresse en onvoldoende voorlichting betreft, maar ook dat er toch geen sancties op staan op het niet gebruiken van de juiste PBM…………..

En dit terwijl de werkgever in de toekomst fors kan worden beboet c.q. voor forse schadevergoedingen kan komen te staan. Daarnaast is het een extra belasting (en kosten) voor de maatschappij en de gezondsheidszorg.

Daarom ben ik van mening dat gebruik van PBM met name in de openbare ruimte altijd verplicht moet zijn, hierin heeft zij een voorbeeldfunctie, met regelmatige controles, en bij niet gebruik sancties kunnen worden opgelegd aan zowel werkgever als werknemer.