Goed om te weten : Herziene PGS 15 sluit beter aan bij praktijk

pgs-15

De nieuwe PGS 15, de richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, is een feit. De herziene versie houdt meer rekening met praktijksituaties en kijkt ook meer naar de risico’s. Hierdoor vallen de logistieke kosten voor bedrijven lager uit. 

De herziene richtlijn PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15) heeft even op zich laten wachten (zie kader), maar is inmiddels verschenen. Dré Mevissen, vertegenwoordiger van de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) en directeur-eigenaar van A4S Mevissen-Consultancy, en Macco Korteweg Maris, VNCI-beleidsmedewerker Logistieke veiligheid en Arbeidsveiligheid, waren intensief betrokken bij de herziening. Volgens hen houdt de nieuwe richtlijn meer rekening met praktijksituaties en kijkt die ook meer naar de risico’s   (= kans x effect) en dus niet alleen naar de mogelijke effecten. Dat scheelt vooral in de logistieke kosten. Ze lichten de belangrijkste wijzigingen toe.

Geen certificaat nodig
Bedrijven die meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen van de hoogste brandrisicocategorie opslaan, moeten een brandbeveiligingssysteem hebben dat een beginnende brand detecteert en automatisch blust. Een en ander conform een goedgekeurd UPD (uitgangspuntendocument). Tot nu toe controleerde een geaccrediteerd inspectiebureau dat geregeld en gaf een certificaat af als alles voldeed aan de normen.

Korteweg Maris: “Als een inspecteur echter maar een kleine afwijking constateerde, bijvoorbeeld het ontbreken van een montagebeugel bij een blusleiding, kreeg een bedrijf geen certificaat. Het bevoegde gezag concludeerde dan vanwege het ontbrekende certificaat dat de brandveiligheid niet in orde was. Als gevolg daarvan kon de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zo’n bedrijf zelfs publiekelijk als ‘onveilig bedrijf’ aanmerken. Wij wilden van die naming and shaming af komen. Resultaat is dat een bedrijf nu geen certificaat meer hoeft te hebben. Het inspectiebureau rapporteert voortaan over het brandbestrijdingssysteem en de werking daarvan, waarna het bevoegd gezag op basis van de zwaarte van een eventuele overtreding beslist wat er verder moet gebeuren. Bijkomend voordeel is dat een bedrijf zo nodig tegen een besluit in beroep kan gaan bij de Raad van State. Tegen het niet-afgeven van een certificaat was geen beroep mogelijk.”

Mevissen: “Bedrijven schaffen nu bewuster een nieuwe blusinstallatie aan. Vroeger was de vraag aan de leverancier vaak: ‘Ik heb een certificaat nodig, maar kan het systeem niet wat goedkoper zijn?’ Nu willen bedrijven weten of een nieuw blussysteem ter plekke werkelijk effectief is, want hiervan moeten ze de overheid bij de vergunningaanvraag overtuigen. …

Lees hier het hele artikel in de oktobereditie van Chemie Magazine: