BEACON : 15 jaar Process Safety Beacon!

beacon-header

November 2001 werd de eerste uitgave van de Process Safety Beacon (1) door CCPS gedistribueerd aan een paar honderd personen. Sindsdien zijn er 180 berichten voor eerste lijn procesindustrie werknemers gepubliceerd (read-only kopieën verkrijgbaar op www.sache.org

Tegenwoordig krijgen meer dan 38.000 personen de Beacon toegestuurd die zij weer met hun collega’s kunnen delen. Op deze manier bereiken we elke maand honderdduizenden personen.

De Beacon word momenteel vertaald in meer dan 25 talen door een groep vrijwilligers die hun vrije tijd beschikbaar stelt om wereldwijd procesveiligheid te promoten. De Beacon wordt geschreven voor operators, onderhoudspersoneel en andere eerste lijn procesindustrie werknemers.

De focus ligt op dingen die zij kunnen zien en acties die zij kunnen ondernemen binnen de verantwoordelijkheden van hun functie. We realiseren ons dat veel engineers, chemici, andere technische staf en managers de Beacon lezen, en er hopelijk iets van leren.

De Beacon is echter niet voor hen geschreven. Je zal geen suggesties zoals “verander het proces”, “vervang het equipment” of “volg standaard XYZ” in de “Wat kan jij doen?” sectie vinden.

Je mag de Beacons onbeperkt delen met collega’s, zowel op papier als digitaal. Bedenk wat jij kan leren van een Beacon, ook al gaat het over een totaal verschillende installatie. De Beacon van september 2016 gaat bijvoorbeeld over een brand aan boord van een schip.

Weinig Beacon lezers werken op schepen, maar de echte boodschap ging over het belang van management of change (MOC). Dat is toepasbaar op elke soort installatie of equipment. Door de beperkte ruimte in een Beacon kunnen we niet alle belangrijke lessen van een incident behandelen.

Bedenk andere dingen die je er van kan leren, en zoek meer informatie op over het specifieke incident en gelijksoortige incidenten. Als je werkt in een fabriek met een goed procesveiligheid management programma maak je waarschijnlijk weinig incidenten mee.

Het is dan makkelijk om de scherpte te verliezen. Gebruik de Beacon om iedereen er aan te herinneren wat er kan gebeuren als men zich niet houd aan de richtlijnen van het procesveiligheid management systeem.

Leer van ongelukken die elders gebeurd zijn, zodat jij het niet door ervaring hoeft te leren!