2016 : In 6 maanden tijd 42 dodelijke arbeidsongevallen

dodelijk-arbeidsongeval

Gemiddeld 7 dodelijke arbeidsongevallen per maand in de eerste 6 maanden van 2016, bijna net zoveel als over heel 2015. Wat zouden de oorzaken kunnen zijn?

Hoofdoorzaak is dat er met steeds minder mensen steeds meer werk verzet moet worden. Hierdoor zie je dat steeds meer werknemers gestresst op hun werk verschijnen, minder allert en oplettend zijn, steeds meer alleen maar aan zichzelf denken en steeds minder tot geen rekening meer houden met hun (werk) omgeving…..

De 3 belangrijkste oorzaken, volgens gegevens inspectie SZW, van de dodelijke ongevallen zijn:

  • ruim de helft van de ongevallen veroorzaakt door vallen van hoogte of gelijke hoogte (struikelen)
  • ongeveer een kwart wordt getroffen door vallende voorwerpen
  • circa 15%  door contact met machines, gereedschap en voertuigen
  • zo’n 10% zijn niet echt te ‘catalogiseren’

Bij vallen van hoogte zien je toch met grote regelmaat dat personen niet zijn aangelijnd, vooral de ‘zonnepanelensector’ heeft hier een handje van. Verder zie je dat er op veel bouwplaatsen niet of nauwelijks wordt opgeruimd waardoor struikelgevaar op de loer ligt. De opperman of bouwopruimer is afgeschaft, de bouwvakkers moeten het zelf bijhouden – werkt dat? Vergeet het maar dat werkt echt niet!

Vallende voorwerpen duidt op het omzorgvuldig omgaan met bouwmaterialen en arbeidsmiddelen op hoogte. Vaak zie je bij steigers dat:

  • schopplanken ontbreken
  • her en der grote kieren en gaten
  • geen good housekeeping op steigers
  • er teveel gewicht op steigers wordt geplaatst.

De inspectie SZW vraagt daarom extra aandacht te schenken voor veiligheid op de werkvloer. Die extra aandacht is dus vooral nodig als het gaat om valbeveiliging, het juiste gebruik van steigers en trappen, good housekeeping – opruimen, maar ook het voorkomen van vallende voorwerpen en veilig omgaan met machines en gereedschappen.

meer lezen, klik dan hier!