Week van de Werkstress – zin of onzin?

stress

Het is deze week de Week van de Werkstress. Waarom eigenlijk? Lees dat op de site van het ministerie SZW. En het is uiteraard absoluut geen onzin om ruime aandacht aan werkstress te besteden.

Waardoor onstaat werkstress eigenlijk?

 • werknemers in functie’s plaatsen welke boven hun niveau is
 • werknemers in functie’s plaatsen welke ver beneden hun niveau is
 • te lang te hoog werktempo – lange werkdagen
 • met steeds minder werknemers dezelfde of meer werkzaamheden uitvoeren
 • slechte werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden
 • ‘tijdelijke’ krachten welke hopen op een baan voor langere duur

Wat zijn de gevolgen van werkstress?

 • ruim 30% van het verzuim heeft als basis werkstress
 • meer arbeidsongevallen omdat werknemers onder druk moeten presteren en hierdoor minder aandacht hebben voor hun eigen veiligheid en die voor anderen
 • meer product of productieuitval door minder focus op de uit te voeren werkzaamheden
 • verstoorde relatie’s in (meestal) jonge gezinnen waardoor veel kinderen de dupe worden en niet in harmonie & geborgenheid opgroeien, waardoor de maatschappelijke kosten oplopen

Maatschappelijk gezien werken krachten als werkgevers en overheid in deze niet samen maar juist tegen elkaar. Waarom?

 • de werkgever wil steeds meer ‘waar’ voor zijn werknemer – met andere woorden de werkgever wil de maximale opbrengst uit de werknemer halen
 • de overheid wil dat diezelfde werknemer langer door blijft (en moet) werken

Zijn er oplossingen? Altijd, echter in dit geval gaat dit ten koste van de winstgevendheid voor de werkgevers, inclusief overheid.

Wat we tegenwoordig zien in de huidige maatschappij, is dat steeds meer eenvoudige baantjes worden overgenomen door werknemers met een hogere opleiding maar ook dat veel werknemers in een functie werkzaam welke zij amper of niet aankunnen. Alleen hierdoor is er een toename werk werkgerelateerde stress & ongevallen.

Deze mismatch is eenvoudig op te lossen door:

 • met meer werknemers dezelfde hoeveelheid werkzaamheden uit te laten voeren
 • werknemers met de juiste capaciteiten en competenties in de functie welke bij hen hoort / past

Alleen al door dergelijke simpele ingrepen zal werkstress – en hierdoor werkgerelateerde uitval en ongevallen – beduidend af gaan nemen. Werknemers zijn namelijk geen robots welke je ‘harder’ of ‘zachter’ kunt zetten naar gelang de staat van de economie.

Er wordt veel gesproken en geschreven over ‘duurzaam ondernemen’, echter waar in die plaatje komt de ‘duurzame werknemer’ voor? We zijn met zijn allen toch zo voor People, Planet, Profit?

Of is het toch nog steeds Profit, Profit, Profit?